Mamageno lager teater for barn og voksne, produserer musikkquiz hvor gjestene både kan yte og nyte,  skriver sanger og humoristiske innslag tilpasset de fleste arrangement.